Nevadam Vertaalbureau Russisch
Nevadam_site
Dutch
English
Russian
New Nevadam - Blog
LinkedIn
Facebook
close window

HOME sweet home

Welkom bij NEVADAM, het vertaalbureau dat Russische tolkdiensten en vertalingen verzorgt voor bedrijven, overheidsinstanties, publieke organisaties, vertaalbureaus en particulieren.


Wat betekent NEVADAM? De NEVA is de naam van de rivier waaraan de Russische stad St.-Petersburg is gebouwd. Daar liggen de wortels van deze onderneming. De DAM is het handelsmerk van Nederland in de rest van de wereld. NEVADAM is een virtuele stad met beroemde Nederlandse en Russische gebouwen in de skyline. De stad waar mensen uit verschillende culturen elkaar ontmoeten en waar men elkaar verstaat en begrijpt.

close window

WIE staat erachter?

Achter de NEVADAM sta ik, Sofiya Perfilyeva, gediplomeerd gerechtstolk en beëdigd vertaler Russisch. Mijn naam is opgenomen in het register van het Bureau Wbtv en ik ben lid van het NGTV. Tevens ben ik aangesloten bij tolkennetten van het TVcN, de IND en Livewords.

Van 1999 tot 2007 vertaalde en tolkte ik voornamelijk op het gebied van logistiek, (zee)transport, reclame en ondertiteling. De laatste jaren heb ik in het onderwijs gewerkt en heb ik mij voornamelijk verdiept in pedagogiek en psychologie.


close window

WAT doet NEVADAM?

Tolken in de talencombinatie Nederlands - Russisch bij zakelijke onderhandelingen, trainingen, het passeren van aktes, het begeleiden van delegaties enzovoort.


Beëdigd vertalen uit het Nederlands in het Russisch en andersom van officiële documenten zoals geboorteaktes, aktes van huwelijksvoltrekking, diploma’s, huwelijkse voorwaarden, algemene voorwaarden, koopcontracten etc.


Vertalen uit het Nederlands en het Engels in het Russisch. Onderwijs, pedagogiek en psychologie behoren tot de meest recente expertise van het bureau. Voor vertalingen op andere vakgebieden wordt de kennis en kunde ingeroepen van een betrouwbaar netwerk van ervaren collega vertalers.

close window

WAAROM dit bureau?

Mijn sterrenbeeld is Tweelingen en dat betekent dat ik van nature gericht ben op contact en uitwisseling. Het is mijn passie om de boodschap uit een taal zo zuiver en doeltreffend mogelijk over te brengen in een andere taal.


De missie van NEVADAM is het helpen bij de communicatie tussen anderstalige partijen. Het doel daarbij is het verbinden van verschillende culturen en belevingswerelden. Opdat men kan zeggen:

“Wij spreken dezelfde taal!”

close window

HOE werkt het?

Wilt u contact met mij opnemen, een offerte of informatie opvragen over de algemene voorwaarden, tarieven of hoe ik met de privacybescherming omga, neem dan contact met mij op via het telefoonnummer en het e-mailadres die onderaan mijn website zijn vermeld.